Impressum

Adres:
JOSERA Polska Sp. z o.o.
Paproć 95
64-300 Nowy TomyślPrezes zarządu:  
Norbert SennertNIP:
923-15-31-050

Telefon:
+48 61 44 44 750

E-Mail-Adresse:
josera@josera.pl

Informacja Prawna

Przed korzystaniem ze strony internetowej www.josera.pl prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją prawną, która reguluje zasady korzystania z jej zawartości.

Strona internetowa www.josera.pl (zwana dalej Stroną) utworzona jest i redagowana przez Josera Polska Sp. z o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do rejestru: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000052055 oraz pod numerem NIP: 923-15-31-050 (zwaną dalej Josera Polska). Strona przeznaczona jest do użytku osób znajdujących się na terenie Polski i podlegających przepisom prawa polskiego (zwanych dalej Użytkownikami). Korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie niniejszej Informacji Prawnej przez Użytkowników. Użytkownicy niewyrażający zgody na przestrzeganie tej informacji powinni zaprzestać korzystania ze Strony.

Stronę udostępnia się w celach informacyjnych . Josera Polska oświadcza, że treść Strony przygotowana została z należytą starannością. Jednocześnie Josera Polska nie gwarantuje, że treść Strony jest bezbłędna, aktualna i kompletna oraz że będzie funkcjonować bez błędów i zakłóceń.

Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości Strony tj. tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, oprogramowania i innych, stanowią własność Josera Polska lub Josera Polska posiada stosowne pozwolenia i prawa na ich wykorzystywanie udzielone przez właścicieli.

Użytkownicy materiały umieszczone na Stronie mogą kopiować, drukować, pobierać oraz przekazywać osobom trzecim wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach w zakresie obowiązującego prawa i dobrych obyczajów. Użytkownicy nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody Josera Polska wykorzystywać Strony w całości lub części w celach komercyjnych oraz modyfikować, zmieniać, usuwać, dodawać, bądź w jakikolwiek inny sposób ingerować w Stronę i jej zawartość.

Strona może zawierać odesłania, linki, banery lub przyciski do innych stron internetowych, które stanowią odrębna treść. Josera Polska nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe i ich treść. Korzystanie z tych stron internetowych może podlegać odmiennym warunkom prawnym, z którymi należy się oddzielnie zapoznać.
Niniejsza Strona została przygotowana z najwyższą możliwą starannością. Josera Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje jednak całkowitej bezbłędności zawartych na Stronie informacji. W zakresie obowiązujących przepisów prawa Josera Polska wyłącza odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze Strony oraz wykorzystania zawartych na Stronie informacji.

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies».

Udostępnianie informacji lub materiałów przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich przez Josera Polska i podmioty powiązane prawnie oraz stanowi potwierdzenie, że ich treść, grafika, dźwięk, itp. nie narusza żadnych praw osób trzecich. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Strony są wykorzystywane przez Josera Polska zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

W przypadku pytań lub uwag dotyczących Strony prosimy o kontakt na adres: Josera Polska Sp. z o.o., Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl.

Josera Polska zastrzega sobie możliwość zmiany Informacji Prawnej bez uprzedniego zawiadomienia.