Część mleczarni wdrożyła, a część zamierza wdrożyć programy o pasze no GMO. Josera od wielu lat produkuje pasze dostosowane do programów żywienia bez GMO. Oba agrarne zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty produkcji wolnej od GMO oraz certyfikaty GMP+B1, które są najczęściej oczekiwane przez mleczarnie wdrażające programy żywienia bez GMO. Wszystkie nasze produkty dla bydła, cieląt oraz opasów wprowadzane na rynek przez naszą firmę (wyproduktowane w fabryce w Polsce i Niemczech) spełaniają wymogi stawiane przed paszami, które mogą być stosowane w żywieniu NON GMO.

Możliwość stosowania w żywieniu NON GMO dotyczy również preparatów mlekozastępczych dla cieląt. Wszystkie wykorzystane w produktach finalnych surowce to surowce nie modyfikowane genetycznie. Dotyczy to w szczególności zawartych w części preparatów mlekozastępczych koncentratów białka sojowego i mączki sojowej, które są surowcami NON GMO. W związku z powyższym produkty będące w naszej ofercie można wykorzystywać w produkcji wolnej od GMO.

Aktualne certyfikaty znajdują się w zakładce Jakość.